Kürtajın Hükmü

Güncel bir konu olması ve insanların hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan ileri geri konuşup yazdığı bir konu olması bakımından "Kürtaj" mevzuunun dini hükmünü kısa ve öz bir şekilde izah ederseniz çok memnun oluruz.

Kürtaj, ana rahmine düşen bir ceninin, ordan çıkarma operasyonudur ve dinen doğru değildir. Çünkü, çocuk ana rahmine düşmekle;

1. Yaşama Hakkı elde etmektedir.

2. İddet (korunma) Hakkı elde etmektedir. Yani, hamile kadının kocası ölse veya boşansa, iddet beklemek zorundadır. Çocuğunun nesebi karışmaması için çocuğunu dünyaya getirinceye kadar, kadının evlenmesi haramdır. Nikah yapsa da, o nikah sahih olmaz. Bu hak, çocuğun nesebini karumak için verilmiş bir haktır.

3. Miras Hakkı elde etmektedir. Babasının ölmesi durumunda, annesi çocuğunu dünyaya getirinceye kadar babanın mirası taksim edilemez, dünyaya geldikten sonra, yani kişiliği (kız mı erkek mi) belli olduktan sonra, cinsiyetine göre mirastan payını alma hakkı vardır.

Geçmiş yıllarda videoda bir çocuğa kürtaj uygulamasını seyretmiştim. Operasyonu yapan kişi, cihazı (penseyi) çocuğa doğru yaklaştırdığında, çocuğun ana rahminde köşe bucak kaçtığını, saldırganın onu kovaladığını, bazen kolundan yakalayıp çıkardığını, bazen başından yakalayıp kopardığını görmüştüm.

Bu da gösteriyor ki çocuk, Hadis-i Şerifte ruhun üflenme vakti olarak bilidirilen dört aydan önce de canlıdır ve kürtaj bir canlıya yapılan opersyondur..

Dolayısıyla cinayettir.

Dört aydan sonraki (ruh üflendikten sonraki) ise, daha büyük bir cinayettir.

Annenin ölüm tehlikesi gibi büyük bir zaruret olmadıkça, bu yola baş vurmamak gerekir.