Hocam, Bir müslüman kendine zulüm etmekte ısrar eden aile fertlerine karşı nasıl davranmalıdır ve nasıl sıla-i rahim yapabilir. Eğer bu zümre Allah'ın men ettiği sihiri yapıyorsa şeriat hükümlerine göre müslüman mıdır, akraba mıdır ? Hollanda

Sihir Yaptırmak

Sihir en büyük günahlardandır. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, “cehennem azabında uzun süre kalmaya sebep olacak yedi büyük günahtan sakının” buyuruyor, “bunların birincisi Allah’a şirk koşmak” dedikten sonra, bazı rivayetlerde ikinci sırada “insan öldürmeyi” , diğer bazı rivayetlerde de ikinci sırada “sihir yapmayı” ifade ediyor.

Yani bazı rivayetlerde sihir, günah sıralamasında insan öldürmenin önüne geçiyor.

Fakat, bir kişinin sihir yaptığını kesin delile dayanmadan söylemek de doğru değildir. Zira büyük günahlardan biri de, insanlara iftira etmektir.

Bütün bu dengeler dikkate alınarak, bir kişinin sihir yaptığına hükmedilirse tabiî ki ondan korunmak gerekir.

Sıla-i rahim yapmak da Allah’ın emridir. Bu da ihmal edilmemelidir. Suçlar şahsidir. Şayet bir kişi bir suç yaparsa, onun dışındaki aile fertleriyle bağları koparmak da doğru olmaz. Sadece suçu işleyene karşı mesafeli davranılır.

Allah-u Teala, başta akrabalar olmak üzere insanlarla ilişkileri koparmaya vesile olacak yanlışları yapmaktan herkesi korusun ve sırat-ı müstakimde daim eylesin.

Diğer Başlıklar

Mezarlıklardaki Ağaçların Meyveleri Yenir mi

Mezarlıklara dikilen, mezarlıklarda yetişen ağaçların, bitkilerin meyvelerinden yemek caiz midir?