Evimiz küçük olduğu için Tuvaletimiz ile abdest aldığımız yer aynı. Böyle bir yerde abdest almak, Abdest alırken dua okumak uygun olur mu?

Tuvalette Abdest Alınması Uygun mudur

Böyle bir durumda tavsiyemiz, araya bir perde gerilmesidir. Mekan küçük de olsa, tuvalet ile lavabo arasına bir perde çekilerek ikisinin ayrılması daha doğru olur. Bu sağlanabilirse, abdest alırken dua okunabilir. Fakat böyle bir bölünme olmadığı takdirde dua okumamak daha uygun olur.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.