Tuvaletimiz ile abdest aldığımız yer aynı. Böyle bir yerde abdest almak uygun mudur.

Tuvalette Abdest Almak Caiz midir

Tuvalet ile abdest alınan lavabonun aynı mekanda olması durumunda, araya bir perde çekilmek suretiyle, abdest alınan yerin ayrılması uygun olur. Bu durumda abdest alırken dua okumanın da bir sakıncası olmaz. Aksi halde; yani bir perde ile de olsa ayrılmamış bir mekanda abdest alınma zarureti olması durumunda, uygun olan abdest alırken dua okumamaktır.

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.