Domuz ürünlerini satan bir müessesede çalışan kişinin durumu nedir.

Haram Ürünleri Satan İşyerinde Çalışanın Durumu

Bu hususu açıklarken, Peygamberimizin tüketilmesi haram olan bir başka madde hakkında; “bu işle uğraşan 10 (on) kişiye lanet edilmiştir” hadisini ölçü olarak alabiliriz:

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; ‘Allah, içkiye on yönden lanet etmiştir. İçkiye, İçkiyi içene, İçkiyi sunana (garsona), İçkiyi satana, İçkiyi alana, İçkiyi yapana, İçkinin yapılmasını isteyene, İçkiyi taşıyana, İçkiyi taşıttırana ve İçkinin kazancını yiyene” (Ebu Davud: 3674, İbni Mace: 3380, Tirmizi: 1294-1295)

Haramlar böyledir. Sadece haramı işleyen kişi değil, aracılar da sorumlu olurlar.

Böyle bir durumda bulunan kişiye, başka bir iş bulması tavsiye edilir ve bunun için kendisine dua edilir.

...

Seferi Olan Kişinin Kurban Kesmesi

"Bir kişinin ikamet ettiği şehirden başka bir yerde Kurban kesmesi durumunda, kabul olmayacağı ve ikamet yerine döndüğü zaman kurbanını tekrar kesmesi gerektiği" söyleniyor. Bu söz doğru mudur.