Kur'an'da ırza tecavüzle ilgili bir ceza var mıdır.

Kur’anda Irza Tecavüzle İlgili Bir Ceza Var mıdır

...

Mahkeme Evliliği Sona Erdirince, Dini Nikah Geçersiz Olur mu

Mahkemenin Evliliği Sona Erdirmesiyle Dini Nikah Geçersiz Olur mu