Ana SayfaFetvaYazılı FetvaKurban Edilmeye Engel Kusurlar Nelerdir

Kurban Edilmeye Engel Kusurlar Nelerdir

Bir hayvanın kurban olarak kesilmesine engel olan kusurlar nelerdir?

Kurban Edilmeye Engel Kusurlar:

Kurban olabilecek hayvanlar, Kur’ân-ı Kerîm’de “behîmetü’l-en‘âm” diye ifade edilen; deve, camış, sığır, koyun ve keçidir.

Bu hayvanların da Kurban olabilmesi için, Kurban olmalarına mâni bir kusurlarının olmaması gerekir.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) hayvanlarla alakalı dört tane kusur sayıyor; bunlardan bir tanesi hayvanda varsa o hayvanı kurban olarak kesmeyin, buyuruyor.

* Bir gözü kör olan hayvanı kurban olarak kesmeyin.
(Bir gözü kör olan hayvan kurban olmazsa, iki gözü kör olan zaten kurban olmaz.)

* Topal olan ve topallaması açıkça belli olan hayvanı kurban olarak kesmeyin.
(Topal hayvan kurban olmazsa, ayağı kesik olan hayvan zaten kurban olmaz.)

* Kulağı kesik olan hayvanı kurban olarak kesmeyin.

* Çok zayıf olan, kesim yerine gidecek kadar gücü olmayan hayvanı kurban olarak kesmeyin.

Hayvanın, sağlam ve sağlıklı olması gerekir. Kurban edilmeye engel kusurlar kendisinde bulunmaması gerekir.