Peygamberin Sözleri de Vahiydir, Sözünü Açıklar mısınız

Peygamberin Sözleri Vahiydir, Sözünü Açıklar mısınız

...

Mahkeme Evliliği Sona Erdirince, Dini Nikah Geçersiz Olur mu

Mahkemenin Evliliği Sona Erdirmesiyle Dini Nikah Geçersiz Olur mu