Adak Kurbanı

Bir kişi, olmasını istediği bir şeyi, Allah'dan isterken, gerçekleştiği takdirde kurban keseceğim, derse bu adak yerine mi geçer, yoksa etinden kendisinin de istifade edebileceği bir kurban mı kesmesi gerekir.

Bir kimse haram ve yasak olmayan her şeyi Allah’dan dua edip isteyebilir.

İsteği gerçekleştiğinde, şükürden başka bir şey yapması gerekmez.

Ama “benim şu işimi yerine getir, bu konuda beni muvaffak eyle ya Rabbi, eğer istediğim olursa bir kurban…” derse, bu adak olur.

Adak yapmak önemli ve mes’uliyetli bir iştir.

Kişinin, bu adak kurbanını kesip fakirlere vermesi, dağıtması gerekir.

Bu adak kurbanından kendisi, eşi, çocukları, torunları, anne-babası, dedesi, ninesi yiyemez.

Bir de, komşularından ve çevresinden Kurban Bayramı günlerinde, Kurban kesmesi gereken kimselere de o adak kurbanının etinden veremez.

Kesilen adak kurbanının etini tamamen fakirlere dağıtması veya talebeye vermesi gerekir.