Kandil gecelerini ihya etmenin bidat olduğu ve Peygamberimizin sünnetine aykırı olduğu iddiasına ne dersiniz.

Kandil Gecelerini İhya Etmek Bidat mıdır

Bidat olan; Kandil gecelerini ihya etmek değil, diğer geceleri ihya etmemektir!

...

Duanın Kabul Olması İçin Helal Yemek Şarttır

Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Nebeviyyeye göre, duaların kabul olmasının şartlarından biri de helalından yemek, helalinden içmek ve helalinden giyinmektir.