Ana SayfaSözün Özü

Sözün Özü

Sünnet Düşmanlığı Deizme ve Ateizme Götürür

Bazı kimseler, sünnet karşıtlığının samimi bir Kur'an-ı Kerim sevgisinden kaynaklandığını, Kur'an-ı Kerim daha çok okunsun diye böyle yaptıklarını zannediyorlar. Maalesef çok yanılıyorlar. Görüldüğü kadarıyla bunların tek...

Mübarek Gecelerde Camiye Gitmek

Oryantalisler tarafından başlatılan, onların ameleleri ve ırgatları tarafından amansızca sürdürülen, imanın altı şartının istisnasız sorgulandığı bir döneme geldik. Tevbe Suresinin 120. Ayet-i Kerimesindeki "Küffarı öfkelendirecek bir...

İslam’ın Koruyucusu Allah’tır

Resûlüllah’tan, Hz. Ali, Hz. Abdullah bin Mes’ud, diğer Ashab-ı Kiram, İmam Âzam Ebu Hanife, Müctehid İmamlar, İmam Mâtürîdî, İmam Eşarî diğer Selefi Salihîn, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat...

Amelî Bidat, İtikadî Bidat

İnsanların amel yönünden bidat içerisinde olduğunu iddia edenler, kendilerinin inanç yönünden (itikadî) bidat içerisinde olduklarını görmüyorlar mı? Ameli bidatler insanı dinden çıkarmaz, fakat; Kaderi inkar etmek, Kabir hayatini...

Kandil Gecesi Camiye Gitmek Bid’at mi

Kandil Gecesi Camiye gitmek Bid'at mi?

Gerçekleri Görmeyenlere İyi Uykular!

İyi Uykular! Uyuşturuldukları ve uyutuldukları için uyarıları duymayanlara, gerçekleri göremeyenlere.. İslamın İman sitemini temelden sarsacak yalan, yanlış, iftira ve hakaret dolu sözler söyleyen kişiler için tezkiye ve hüsn-ü şehadette bulunanlara.. İyi...

Şeytanların Tuzaklarına Karşı Dikkatli Olun

Şeytandan ilham alanlar, şeytanın vahiy penceresinden konuşup sallayanlar, kendilerini kamufle etmek, insanları kandırıp taraflarına çekmek için diyorlar ki; "Biz Hadisleri inkar etmiyoruz, Kur'an'a uyan Hadisler Sahih kabul edilsin;...

İmam A’zam Ebu Hanife Akılcı mıydı

İmam A'zam Ebu Hanife (rahmetullahi aleyh) Akılcı değildi. Kur'an-ı Kerim'i ve Sünnet-i Nebeviyyeyi anlamak için aklını çok iyi kullanan bir Dâhî idi. Ayni ölçüde takva sahibi bir...

Faydalı İlim ve Faydasız İlim

“Allah’ım, senden faydalı İlim / Bilgi istiyorum, faydasız İlimden / Bilgiden sana sığınıyorum” (Hadis-i Şerif) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ Allah’tan uzaklaştıran,...

Kur’an’ı Münafıkça Okuyup Oryantalist gibi Düşünmek

(Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. (Sâd Süresi 29) İnsanlardan ve bütün İnsanlıktan istenen ve beklenen, Kur'an-ı Kerim'i düşünerek...

Bir Hutbe Vesilesiyle

Uzun zamandır beklenen bir Hutbeydi. Hazırlayanları tebrik ederiz. Geçkalmış olmakla birlikte, iyi hazırlanmış bir Hutbe oldu. Artık hiçbir Müslüman, ben Müslümanım diyen, Kur'an-ı Kerim’e iman eden, Resûlüllah’a iman...

Cennet ve Cehennem Haktır, Gerçektir; Vardır, Yaratılmıştır

Cennet ve Cehennem Haktır/Gerçektir Vardır/Yaratılmıştır İnkarcı bazı hocaların "Cennet ve Cehennem şu anda yok, ilerde /Kıyamette olacak" demesine inanmayın. Onlar, insanları Dünyaya daha çok bağlamak; Ahireti unutturmak ve inkar ettirmek projesinin Ameleleridir! Onlar, bu...

İnkarcılardan Şeytandan Kaçar Gibi Kaçın

Ahirette, terazi (mizan) yoktur diyenlerden, Sırat yoktur diyenlerden, Hesap yoktur diyenlerden, şeytandan korkar gibi korkun, şeytandan kaçar gibi kaçın. Onlar, insanların şeytanlarıdır. "İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanın şerrinden Allah'a sığnırım"

Sahih Sünnet

Sahih Sünnet, Kur'an-ı Kerim'i bizzat Resulüllah'dan öğrenip, ezberleyen ve nakleden Ashab-i Kiram'ın, yine Resulüllah'dan ezberleyip naklettikleri, Sahih Senet ile bize kadar ulaşan Hadis-i Şeriflerdir. Bu Hadis-i Şerifler, Kur'an-ı Kerim'in gerçek tefsiridir. Bu Hadis-i Şerifleri...

Kur’an-ı Kerim’in Müfessiri / Tefsir Edeni / Açıklayanı Resûlüllah’dır

Kur'an-ı Kerim'in asıl müfessiri / açıklayıcısı Resulüllah'dır. Onun tefsiri / Kur'an-ı Kerim'i açıklamaları, kocaman bir Hadis Külliyesi olarak elimizde ve önümüzdedir. Kur'an-ı Kerim'i anlamayanlar, gidip dinsiz...

Bize İmanı Sevdir, Ya Rabbi

"Allah’ım bize İmanı sevdir, onu kalplerimizde ziynetli / hoş / süslü eyle. Küfrü, Fasıklığı ve İsyani bize kötü / çirkin / tiksindirici göster ve bizi...